Hudba v krásném prostředí

Navzdory faktu, že výuka a studium hudby vyžaduje každodenní trénink a není ve výsledku u dětí příliš populární, naštěstí stále ještě je celá řada rodičů, kteří se rozhodnou pro tento nelehký ale krásný koníček pro své děti. Samozřejmě nezbytným předpokladem je alespoň minimální zájem a trocha hudebního nadání na straně dítěte. Jinak by snad skutečně ani nemělo cenu začínat. Děti většinou raději cvičí a připravují se na hodiny, vidí-li zájem ze strany rodiče. Je to tedy doslova řehole pro všechny členy rodiny. Jak krásný je ale zážitek, přijdou-li rodiče na vánoční besídku hudební školy. Uprostřed nádherného sálku, na jehož stěnách visí moderní obrazy, stojí jejich dítko a vyluzuje něžné tóny z klavíru či flétny.

Nerozlučné spojení

V těchto chvílích se Vám vytratí vzpomínky na veškeré chvíle, kdy se Vám s dítětem nechtělo cvičit, vytratí se Vám veškeré hádky a vztekání nad nástrojem. Moderní obrazy v koncertním sále slavnostní atmosféru jen umocní.

BACK TO TOP